Năm 2024, Bình Dương được giao 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

admin

wordpress@landhub.vn

Năm 2024, tỉnh Bình Dương được giao 22.000 tỷ đồng vốn đầu tư công (cao hơn 200 tỷ đồng so với năm 2023). Phần lớn số vốn đầu tư công được tỉnh Bình Dương phân bổ đầu tư cho hạ tầng kinh tế.

HĐND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 vốn ngân sách Nhà nước là 22.000tỷ đồng.Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 3.184 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương 18.816 tỷ đồng.

Đáng chú ý nguồn vốn ngân sách địa phương của Bình Dương chủ yếu đến từ việc đấu giá đất 6.721 tỷ đồng; từ nguồn thu sử dụng đất 4.750 tỷ đồng; từ nguồn thu xổ số kiến thiết 1.880 tỷ đồng…

Thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Dự án này sử dụng vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng.
Thi công Dự án mở rộng Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Dự án này sử dụng vốn ngân sách để giải phóng mặt bằng.

Nguồn vốn ngân sách địa phương được tỉnh Bình Dương phân bổ phần lớn cho lĩnh vực hạ tầng kinh tế với 116 dự án, tổng số vốn là 15.303 tỷ đồng. Trong 116 dự án hạ tầng kinh tế thì hạ tầng giao thông chiếm đến 91 dự án với tổng số vốn là 12.324 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2024, Bình Dương sẽ hoàn thành 73 dự án và khởi công mới 7 dự án.

Sau khi phân bổ vốn cho các dự án đang thi công và dự án mới, HĐND tỉnh Bình Dương cũng cho phép UBND tỉnh tiếp tục bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 cho 35 dự án quá thời gian bố trí vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công với tổng số vốn bố trí là 2.288 tỷ đồng.

Theo: Tinnhanhchungkhoan

Mời bạn đánh giá nội dung bài viết

Trả lời